Записи категорії ‘Правила прийому до закладу’

Правила прийому до закладу

  1. Прийом учнів до школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до порядку, встаноленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
  2. Директор школи зобов’язаний ознайомити дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до школи, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.
  3. Зарахування до школи здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти.
  4. Зарахування учнів до 5-го класу здійснюється на безконкурсній основі відповідно положення про загальноосвітні навчальні заклади.

Читати повний запис »